Προφίλ

Η ΑΡΓΟΣ ΝΕΤ Α.Ε., με το διακριτικό τίτλο interkiosk, είναι θυγατρική εταιρεία του Πρακτορείου Διανομής Τύπου και Μεταφορών, Άργος Α.Ε.

Ιδρύθηκε το 2000 με σκοπό την ανάπτυξη των υπηρεσιών ανανέωσης χρόνου ομιλίας (σταθερής και κινητής) με φυσικό προϊόν. Με την εφαρμογή του Nόμου υπ’ αριθμ. 3783/2009 (Φ.Ε.Κ Τεύχος Α, αρ. φύλλου 136/7 Αυγούστου 2009), προχώρησε στην ταυτοποίηση και προ-ταυτοποίηση καρτοκινητών πακέτων σύνδεσης, όπου και θεωρείται πρωτοπόρος. Σήμερα, προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανανέωσης χρόνου ομιλίας μέσω μηχανημάτων POS, κινητής και σταθερής τηλεφωνίας, internet και προπληρωμένων καρτών για ασφαλείς συναλλαγές μέσω Διαδικτύου.

Παράλληλα, δραστηριοποιείται και στην Ανακύκλωση Χάρτου. Ακολουθώντας τους διεθνείς δείκτες τιμών για το παλαιόχαρτο (PPI Europe) παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε Εταιρείες για την ανακύκλωση των εντύπων τους.